Aanpak
In het verbouw en renovatietraject doorlopen we als bouwbedrijf de volgende fases, die alles door ons verzorgd kunnen worden


Oriëntatiefase
We gaan met u om de tafel zitten , samen met eventueel een bouwkundige en/of architect.
Samen maken we een voorlopig ontwerp.
In deze fase krijgt u een offerte met een volledig overzicht van alle kosten.
Tevens is het mogelijk om u door een stylist te laten adviseren voor het aankleden van uw pand, deze kan u adviseren van de toe te passen kleuren en inrichtingen van het gehele interieur.


Definitief Ontwerp
We maken definitieve bouwtekeningen.
Zijn er vergunningen nodig, dan regelen wij deze graag voor u.


Bouwbegeleiding
Bij het realiseren van verbouwingen en/of nieuwbouw komen heel wat partijen bij kijken, zoals architect, constructeur, gemeente bouw- en woningtoezicht, aannemer, installateurs, etc.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het coördineren van deze toch al gecompliceerde werkzaamheden kunnen wij voor goede projectleiding zorg dragen.
Deze projectleider werkt als een spin in een web tussen alle partijen en behartigd alle belangen van de opdrachtgever.


Nazorg
U kunt een onderhoudscontract met ons  afsluiten zodat alle dagelijkse onderhoud werkzaamheden goed en op tijd geschieden. Dit om het gerealiseerde project in goede staat te houden en om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat.